Мениджър Разработване на Нови Продукти /R&D/

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Advisors Group Ltd търси за свой клиент отговорен професионалист на длъжност Мениджър Разработване на Нови Продукти /R&D/.

Задължения и отговорности

 1. Отговаря за създаването и разписването на нужните рецептури и лабораторни съответствия.
 2. Създава, разписва и следи за спазването на оперативни процедури за действие в сферата на разработването на нови продукти- от описание на заданието до финализирането му в производството.
 3. Ръководи на проектно начало екип от специалисти от различни сфери за разработване и внедряване на нови или промяна на съществуащи продукти.
 4. Отговаря за поддържането на техническата документация, съпътстваща процеса на проектиране, производство и пазарно внедряване на продуктите.
 5. Контролира спазването на изискванията на националното и европейското законодателство.
 6. Установява и поддържа връзка с партньори и доставчици на материали и суровини във връзка с новите разработки и рецепти.
 7. Идентифицира и реализира възможности за усъвършенстване на продуктите, оптимизация на стойността и/или подобрение на технологичните процеси.

Изисквания

 • Образование в неорганична химия, технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката или друга подобна подходяща специалност ще се считат за силно предимство;
 • Опит в управлението на разработване и внедряване на нови продукти, нови рецептури, близка работа или управление на лабораторно звено и работа с техническа документация;
 • Умения за организиране на работата, приоритизиране и следене на процедури, и координиране на директен или проектен екип и близка комун;икация с различни звена в компанията;
 • Значителни организационни и междуличностни качества, съчетани с практичен, аналитичен подход и умения за решаване на казуси
 • Отлична компютърна грамотност и умения за работа с приложими програми; опит с ERP ще се счита за предимство;
 • Английски език на работно ниво.

Предложението

 • Отлично възнаграждение и допълнителни придобивки;
 • Възможност за заемане на водеща роля в част от топ мениджмънта на развиваща се и доказана в сектора комапния;
 • Позитивна и професионална среда на работа.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

*Адвайзърс Груп ЕООД е лицензирана агенция за подбор на персонал с лиценз № 3175/05-07.06.2021 г.