Мениджър продуктови представители аптечен канал /GSK ОТС портфолио/

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Ръководи екип от продуктови представители за регион Запад (София, Пловдив, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Кърджали, Смолян).
 2. Определя и следи за постигането на инидивидуалните и екипните цели.
 3. Анализира данните за работата на екипа и предлага конкретни мерки за подобряване на дейността.
 4. Ръководи процеса по подбор, обучение и развитие на продуктовите специалисти в екипа.
 5. Осигурява популяризирането на продуктите и марките на GSK CHС в рамките на поверения му регион. Организира и участва в различни мероприятия – кръгли маси, симпозиуми, конгреси и други подобни активности.
 6. Подготвя анализи, очети и презентации, касаещи резултатите на екипа и продажбите.

Изисквания

 • Завършено висше образование;
 • Минимум 5 години опит във фармацевтичния бизнес на търговска позиция;
 • Минимум 2 години опит на ръководна длъжност – предимство;
 • Владеене на английски език – отлично ниво;
 • Компютърна грамотност – MS Office /Word, Excel, Power point/;
 • Активен шофьор и шофьорска книжка – категория В;
 • Отлични умения за организация и планиране;
 • Аналитичност, подреденост, точност в изпълнението на задачите;
 • Отлични комуникативни и презентационни умения;
 • Постоянство и последователност в постигането на резултати;
 • Желание за работа с хора и готовност за работа в екип;
 • Инициативност, честност, лоялност.

Предложението

 • Работа в стабилна международна компания с водещи позиции на пазара в Европа;
 • Позитивен и подкрепящ екип от професионалисти;
 • Обучение, въвеждащо в естеството на работа;
 • Развитие в областта на продажбите;
 • Мотивиращо възнаграждение + бонуси;
 • Допълнително здравно застраховане с дентален пакет. Ваучери за храна.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография