Мениджър на смяна в дирекция „Производство“

БАЛКАНФАРМА ТРОЯН търси да присъедини към своя екип амбициозeн и мотивиран професионалист за длъжността Мениджър на смяна в дирекция „Производство“, гр. Троян.

Задължения и отговорности

 1. Отговаря за всички дейности, извършени в ръководената от него смяна.
 2. Организира, ръководи и контролира дейностите на екипа по размерване на изходни материали, приготвяне на насипни продукти, дозиране и опаковане на лекарствени продукти, съгласно утвърден производствен график.
 3. Провежда начално и последващо обучение на персонала, в съответствие с възникнала необходимост.
 4. Отговаря за своевременното и точно попълване и проверка на прилежащата документация.
 5. Изготвя процедури, отчети, графици и други документи за нуждите на звеното.
 6. Участва при валидиране на процеси и оборудване, и трансфер на нови продукти.
 7. Отговаря за спазването на изискванията на Добрата производствена практика, безопасните и здравословни условия на труд и опазването на околната среда от страна на екипа.
 8. Инициира и участва в проекти за подобрения.

Изисквания

 • Висше образование: Химия, Фармация, Биология или техническо;
 • Владеене на английски език;
 • Отлични компютърни умения по MS Office;
 • Инициативна личност, ориентирана към високи постижения и развитие;
 • Отлични умения за комуникация, управление и работа в екип;
 • Опит във фармацевтично производство, както и ERP и MES системи, ще се счита за предимство.

Предложението

 • Екипен дух, динамична и високо-технологична работна среда;
 • Обучение за позицията и възможности за кариерно развитие;
 • Заплащане според представянето и опита, допълнителни придобивки;
 • Транспорт до гр. Троян от гр. Ловеч.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография