Мениджър Лаборатория Аналитично валидиране

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА търси да присъедини към своя екип Мениджър Лаборатория Аналитично валидиране.

Задължения и отговорности

 1. Организира и ръководи работата на лаборатория „Аналитично валидиране“.
 2. Следи за коректното извършване на аналитичните изпитвания в лабораторията.
 3. Осигурява правилното управление на отклонения и контрол на промените.
 4. Ръководи и контролира дейностите по разработването и валидирането на аналитични методи, използвани при валидиране на почистването и изпитването на проби.
 5. Управлява извършването на изпитванията при валидиране, трансфер и верификация на аналитични методи.
 6. Координира дейностите по валидиране, трансфер и верификация на методи с контрактни лаборатории.
 7. Менажира и контролира изпитването на междинни, насипни и крайни продукти и изходни материали.
 8. Изготвя текущия план за валидиране, трансфер и верификация на методи и отговаря за неговото изпълнение.
 9. Участва в изготвянето на отговори по различни запитвания от регулаторни органи.
 10. Контролира целесъобразното изразходване на средствата съгласно бюджета.
 11. Координира дейностите на лабораторията със заводи на Teva в други държави и контактори.

Изисквания

 • Висше образование (Магистър) по Фармация, Химия;
 • Не по-малко от 3 години трудов стаж в контрола на лекарствени продукти;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Умения за работа с МS Office пакет (Word, Excel, PowerPoint);
 • Кандидатите не трябва да са лишавани от правоспособност;
 • Умения за ефективна и конструктивна работа в екип;
 • Аналитично мислене;
 • Високо ниво на комуникативност;
 • Гъвкавост и способност за решаване на възникнали казуси;
 • Много добри умения в управлението на хора.

Предложението

 • Екипен дух, динамична и високо-технологична работна среда;
 • Обучение за позицията и възможности за кариерно развитие;
 • Заплащане според представянето и опита, допълнителни придобивки;
 • Транспорт до гр. Дупница от София, Благоевград, Кюстендил, Радомир и региона.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография