МЕНИДЖЪР КАЧЕСТВО – ХВП / QUALITY MANAGER – FOOD INDUSTRY

Задължения и отговорности

 1. Отговаря за активната координация и супервизия на отдел качество. Оказва подкрепа и обучения на новопостъпили служители, както и грижа за постоянното професионалното израстване на текущите служители.
 2. Отговаря за гарантирането, че даден продукт или услуга е съобразен с установените стандарти за качество, включително надеждност, използваемост и производителност.
 3. Ръководи цялостната дейност по осъществяване на контрол на качеството върху производството на предприятието
 4. Поддържа и надгражда информационна система за съществуващите стандартизационни документи, свързани с изискванията за качество на продукцията на предприятието
 5. Следва процесите за контрол на качеството на продуктите, както и извършва коригиращи действия, за да осигури желаните стандарти за качество
 6. Отговорен за годишния одит на вътрешните системи за качество, по стандарт FSSC-22000, Halal , Koser, ISO-9001.
 7. Активно участие в развойния процес за въведжане на нови продукти.
 8. Грижа за покриване нормативните изискванията за правилно етикетиране на всички продукти.

Изисквания

 • Задължително добро работно ниво на английски език;
 • Висше образование по технология на храните или химия;
 • Опит с проекти свързани с качеството (Quality Control / Quality Assurance);
 • Необходими са компютърни умения, включително Microsoft Office;
 • Междуличностни умения;
 • Добра вербална и писмена комуникация;
 • Желание за развитие в международна компания;
 • Опит в хлебопекарната индустрия е предимство.

Предложението

 • Работа в модерно предприятие с млад и динамичен екип;
 • Фирмени обучения за повишаване на професионалната квалификация;
 • Вноски за осигуряване и други придобивки съгласно кодекс на труда;
 • Допълнително частно здравно осигуряване;
 • Бонус “Транспортни разходи” за служители живеещи на разстояние над 15 км от мелницата.