Медицински / Търговски представител

Задължения и отговорности

 1. Изграждате и поддържате успешни взаимоотношения с лекари и фармацевти в поверения район.
 2. Познавате в детайли и представяте активно нашите продукти.
 3. Посещавате лекари с цел запознаване с качествата и употребата на продуктите.
 4. Посещавате фармацевти с цел осъществявате продажби (директно).
 5. Отговаряте за постигането на нивото на продажбите.
 6. Увеличавате броя на клиетните в региона.
 7. Провеждате маркетингови активности в региона с цел популяризиране и продажби.

Вие сте подходящият кандидат ако:

 • умеете ефективно да изграждате и поддържате бизнес взаимоотношения;
 • сте ориентиран към постигане на резултати;
 • имате добър търговски усет;
 • притежавате отлични комуникативни и търговски умения;
 • търсите динамична работа, свързана с много контакти.

Задължителни изисквания

 • Висше образование в областта на маркетинга, медицината, фармацията, химията;
 • Опит на подобна позиция или в сферата на търговията ще се счита за предимство;
 • Компютърна грамотност;
 • Шофьорска книжка.

Предложението

 • Задълбочено въвеждащо обучение;
 • Възможности за дългосрочно развитие;
 • Възнаграждение и бонус схема, обвързана с представянето;
 • Служебен автомобил.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография