Медицинска Лаборатория „СЕВАМЕД“ търси да назначи МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ. Звено за работа – клинична лаборатория, манипулационна.

Задължения и отговорности

 1. Участва пълноценно в диагностичния процес, съобразно квалификацията си.
 2. Взема капилярна и венозна кръв за извършване на клинично-лабораторни анализи.
 3. Извършва клинично-лабораторни анализи мануално или автоматизирано.
 4. Изчислява и нанася резултатите от дейността си в съответните лабораторни журнали; следи за изправното състояние на апаратурата и останалата техника, на която работи, както и правилното водене на лабораторната документация.

Изисквания

 • Завършено медицинско образование по следните специалности:
  • Медицинска сестра;
  • Акушер/ка;
  • Фелдшер;
  • Медицинска химия;
  • Биолог;
  • Биотехнолог;
 • Да притежава компютърна грамотност за работа с MS Office, Internet;
 • Умения за работа в екип и спазване на етичен протокол;
 • Силна мотивация за работа;
 • Коректно и лоялно отношение;
 • Опитът е предимство.

Предложението

 • Работа на график;
 • Възможност за професионална реализация в организация с високи стандарти;
 • Професионално уважение и колегиалност;
 • Ваучери за храна на стойност 200 лв. нето на месечна база;
 • Допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя;
 • Бонуси в зависимост от резултатите.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография със снимка