Медицински представител за регион Варна

Българското дружество партнира успешно с Немския хомеопатичен съюз (DHU) и с компанията „Dr. Gustav Klein”.

Във връзка с разширяване на дейността си, компанията обявява конкурс за МЕДИЦИНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ РЕГИОН ВАРНА.

Задължения и отговорности

 1. Отговаря за промотирането на лекарствата на Алпен Фарма и Немски хомеопатичен съюз чрез индивидуални посещения и групови представяния.
 2. Работи за реализиране на поставения маркетингов план.
 3. Организира и взема участие в научни форуми, семинари и конференции.
 4. Отговаря за работата с водещи специалисти за различните продукти.
 5. Старателно изготвя ежеседмични планове и отчети за дейността си.
 6. Поддържа и актуализира базата данни на фирмата.
 7. Активно развива и надгражда знанията си за лекарствените продукти на компанията и за фармацевтичния пазар.

Изисквания

 • Висше образование в областите: медицина, фармация, биология, биохимия, химия, биотехнологии;
 • Умения за самостоятелна работа и за работа в екип;
 • Валидно свидетелство за управление на МПС;
 • Познания в MS Office (Word, Excel, Power point);
 • Решителност и приветливо отношение;
 • Опитът като медицински представител и желание за работа с хомеопатични продукти ще се счита за предимство.

Предложението

 • Адекватно заплащане и допълнително здравно осигуряване;
 • Специални образователни програми и обучения;
 • Възможност за професионално и кариерно развитие;
 • Служебен автомобил и техническо оборудване.

Необходими докуементи за кандидатстване

 • Актуална автобиография