Медицински представител за регион София и София област

Във връзка с разширяване на дейността си, Крка България ЕООД търси да назначи Медицински представители за региона на София и София област.

Задължения и отговорности

 1. Координиране и контролиране на правилното прилагане на стратегията на компанията, за постигане на целите и задачите на Дружеството и за увеличаване на резултатите в рамките на неговите отговорности.
 2. Реализиране на планираните маркетингови активности на регионално ниво, чрез комуникация, промоция и работа с клиенти: лекари и фармацевти.
 3. Изграждане и поддържане на корпоративен и продуктов имидж и лоялност.
 4. Ежедневни контакти с клиенти по предварително подготвен месечен план.
 5. Редовно планиране и отчитане на дейността.
 6. Ясно и вярно интерпретиране на използваната промоционална информация.
 7. Организиране на групови срещи на различни нива (работни срещи, семинари, симпозиуми) по съответен план.
 8. Спазване на професионалното поведение и работното отношение с клиентите.
 9. Участия във външни симпозиуми и конгреси.

Изисквания

 • Завършено висше образование е задължително (като медицинско или фармацевтично образование, може да се смята за предимство);
 • Минимален опит на подобна позиция минимум 2 години;
 • Свидетелство за управление на МПС;
 • Отлични умения в комуникация с клиенти, възможност за консултиране и водене на преговори;
 • Компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Power point);
 • Владеенето на английски език е предимство.

Предложението

В добре организирана работна среда ще имате възможност да осъществите професионалните си амбиции и да развиете уменията си.
Постиженията Ви ще бъдат забелязани и възнаградени.