Медицински представител Югозападна България

С цел разширяване на присъствието си на българския пазар, компанията търси високо-мотивирана и енергична личност, която да се присъедини на позицията Медицински представител за Югозападна България (области Благоевград и Кюстендил)

Задължения и отговорности

 1. Развива и поддържа взаимоотношения с клиенти и партньори за повереното му портфолио от продукти, с цел увеличаване познаваемостта им и развиване на пазара в конкретния регион.
 2. Ежедневно осъществява срещи с медицински специалисти, като предоставя детайлна продуктова информация.
 3. Наблюдава и анализира пазара и конкуренцията с цел осигуряване на възможности за ръст на продажбите.
 4. Организира и провежда регионални срещи, презентации и обучения на нови и настоящи клиенти и партньори за продуктите на компанията.
 5. Участва в научни форуми, конгреси и конференции.
 6. Изготвя регулярни отчети за своята работа във форми и срокове, приети от компанията.
 7. В ежедневната си работа спазва и следва всички политики и процедури на компанията.
 8. Грижи се и пази репутацията на компанията.

Изисквания

 • Завършено висше образование;
 • Предходен опит на същата позиция във фармацевтична компания – мин. 2 год.;
 • Отлични комуникационни умения;
 • Отлична компютърна грамостност;
 • Стремеж към постоянно усвояване на нови знания и подобряване на представянето;
 • Отговорност и коректност при изпълнение на служебните задължения;
 • Способност за работа под напрежение и стриктно спазване на срокове;
 • Умения за ефективна и конструктивна работа в екип;
 • Валидно свидетелство за управление на лек автомобил и чисто шофьорско досие.

Предложението

 • Работа в динамично развиваща се фармацевтична компания;
 • Заплащане, обвързано с постигнатите резултати;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Допълнителни социални придобивки.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Срок за кандидатстване: 12.03.2022