Медицински представител SVR (по заместване)

Задължения и отговорности

 1. Изгражда и поддържа дълготрайни професионални отношения със специалисти- дерматолози и фармацевти в поверения му регион.
 2. Отговаря за изпълнение на заложените цели за продажби на определените му продукти в района, за който отговаря.
 3. Подпомага реализацията на планираните маркетингови активности за продуктите при лекари и фармацевти, в региона, който покрива.
 4. Изготвя ежемесечни планове и отчети за дейността си.
 5. Следи пазарните тенденции в региона си, както и конкурентните продукти и цени.
 6. Участва в организирането на фирмени събития, както и в национални или регионални медицински и фармацевтични форуми.

Изисквания

 • Висше образование – Медицина, Фармация, Биология, Химия, Кинезетерапия и/ или минимум 1 година опит като Медицински представител;
 • Познаването на специалисти – дерматолози в София и региона би било предимство за кандидатурата;
 • Изградени умения за ефективна комуникация и за изграждане на устойчиви взаимоотношения с клиенти;
 • Компютърна грамотност;
 • Валидна шофьорска книжка и възможност за пътувания в страната.

Предложението

 • Корпоративна култура, която насърчава про-активния подход, новите идеи и приятелската работна среда;
 • Възможности за обучение и развитие;
 • Финансова рамка, комбинирана със социални придобивки.

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиография