Задължения и отговорности

 1. Изграждате и поддържате успешни взаимоотношения с лекари в поверения район.
 2. Посещавате лекари с цел запознаване с качествата и употребата на продуктите.
 3. Познавате в детайли и представяте активно нашите продукти.
 4. Отговаряте за постигането на нивото на продажбите.
 5. Увеличавате броя на клиетните в региона.
 6. Провеждате маркетингови активности в региона с цел популяризиране и продажби.

Изисквания

 • Висше образование в областта на маркетинга, медицината, фармацията, химията;
 • Опит на подобна позиция или в сферата на продажбите и предтавянето ще се счита за предимство;
 • Компютърна грамотност;
 • Шофьорска книжка;
 • Умения за ефективно създаване и поддържане на бизнес взаимоотношения;
 • Ориентираност към постигане на резултати;
 • Готовност за усвояване на много знания;
 • Добър търговски усет;
 • Отлични комуникативни и търговски умения;
 • Желание за работа в динамична среда, свързана с много контакти.

Предложението

 • Задълбочено въвеждащо обучение;
 • Възможности за дългосрочно развитие;
 • Мотивиращо възнаграждение и бонус схема, обвързана с представянето;
 • Служебен телефон и автомобил.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография