ТП Лаборатоар Инотек Интернасионал е част от ИНОТЕРА ГРУП – фамилна, независима, френска, фармацевтична компания със 100 годишен опит. Търговското представителство е специализирано в областта на женското здраве, в лечението на венозни заболявания, венозна компресия и ежедневната патология.

Във връзка с оптимизиране на екипа, компанията търси отговорен и мотивиран кандидат за позиция – Медицински представител за гр. София и областта на пълен работен ден. Длъжността е на трудов договор по заместване за срок от 2 години, до завръщането на титуляря от отпуск по майчинство.

Задължения и отговорности
 • Представя компанията и нейните продукти в съответния регион
 • Създава, поддържа и развива партньорски контакти с лекари и фармацевти
 • Представя продуктите на компанията и участва в национални и регионални конференции и конгреси
 • Следи развитието на фармацевтичния пазар в региона

Изисквания
 • Висше образование – Медицина, Фармация, Химия, Биология
 • Добра компютърна грамотност – MS Office – Word, Excel; PowerPoint, Internet
 • Много добри комуникационни умения, инициативност и креативност
 • Отлични презентационни и аналитични умения
 • Готовност за динамична работа в екип и желание за интензивно пътуване
 • Английски език
 • Валидно свидетелство за управление на МПС
 • Предимство: Предишен опит като медицински или търговски представител

Предложението
 • Интересна и динамична работа
 • Първоначално и последващи обучения
 • Възможност за професионално развитие
 • Конкурентно възнаграждение + бонусна система
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Служебен автомобил, лаптоп, телефон

Документи за кандидатстване
 • Автобиография с актуална снимка
 • Мотивационно писмо