Zentiva Bulgaria търси опитен и мотивиран Медицински представител за гр. Русе, който да се присъедини към екипа на компанията.

Като Медицински представител Вие ще осъществявате цялостната промоционална стратегия / стратегия за продажби на определена продуктова гама от медицинските продукти на компанията в регион Русе, с цел постигане на поставените от компанията търговски цели.

Задължения и отговорности

 1. Установяване и поддържане на дългосрочни партньорски отношения с лекари специалисти, фармацевти и/или други ключови клиенти.
 2. Промотиране на продуктите на компанията, чрез ежедневна работа с медицинските специалисти от Вашия регион, организиране на срещи, презентации и кръгли маси, както и при участието й в специализирани мероприятия – конференции, конгреси, симпозиуми.
 3. Контролиране и осигуряване на наличностите на продуктите в аптеките и складовете на дистрибуторите в региона.
 4. Проучване и развитие на пазара на медикаментите на компанията и мониторинг на конкурентните компании и продукти в региона.
 5. Изготвяне, поддържане и актуализиране на клиентската база данни.

Изисквания

 • Висше образование в областта на медицината, фармацията и биотехнологиите;
 • Предишен опит на подобна позиция е предимство;
 • Отлични презентационни и комуникационни умения;
 • Умения за изграждане и изпълнение на успешни стратегии за действие;
 • Добро ниво на владеене на английски език е предимство;
 • Валидно свидетелство за управление на МПС;
 • Много добри компютърни умения;
 • Организирана, динамична и инициативна личност, ориентирана към постигане на резултати.

Предложението

 • Трудов договор;
 • Адекватно възнаграждение;
 • Бонификационна схема на база постигнати добри резултати;
 • Възможности за бъдещо развитие;
 • Служебен автомобил;
 • Динамична и предизвикателна работа в бързо равиваща се компания с високо професионално обкръжение.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография