Медицински представител – прескрипторни продукти (Пловдив)

Софарма АД е най-голямата българска фармацевтична компания с близо 90 години история и традиции, комбинирани с постоянен стремеж за иновативност и развитие. Компанията търси да присъедини към екипа си мотивиран кандидат за позицията “Медицински представител – прескрипторни продукти”.

Месторабота: Пловдив и регион

Задължения и отговорности
 • Създава и поддържа много добри и дълготрайни професионални отношения с ОПЛ, специалисти и фармацевти в поверения му регион, както и работи за привличане на нови клиенти
 • Отговаря за изпълнение на заложените цели за продажби на определените му лекарствени продукти в поверения му регион
 • Имплементира планираните маркетингови активности за продуктите пред клиентите си лекари и фармацевти
 • Изготвя ежемесечни планове и отчети за дейността си
 • Следи пазарните тенденции в региона си, както и конкурентните продукти и цени
 • Участва в организирането на фирмени мероприятия, както и в национални или регионални медицински и фармацевтични форуми

Изисквания
 • Минимум 1 година опит в продажбите във фармацевтичния бранш
 • Много добри комуникативни умения и умения да изгражда отношения с клиенти
 • Висше образование – Медицина, Фармация, Биология, Химия, Кинезетерапия
 • Компютърна грамотност
 • Валидна шофьорска книжка и възможност за пътувания в страната

Предложението
 • Стабилна и сигурна работна среда
 • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение
 • Атрактивен социален пакет, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила

Ако проявявате интерес към тази позиция и считате, че отговаряте на посочените изисквания, изпратете актуална автобиография на имейл: work@sopharma.bg