Медицински представител – Медикаменти по лекарско предписание

Софарма АД е фармацевтична компания с повече от 85 години история. Политика на фирмата е да произвежда висококачествени продукти отговарящи на критериите на всички световни стандарти и с гарантирано качество, ефикасност и безопасност. За да бъдат реализирани всички високи цели, които си е поставила компанията, “Софарма” АД разчита на своя квалифициран персонал.

Компанията търси да назначи мотивиран кандидат на позицията Медицински представител – Медикаменти по лекарско предписание за регион Стара Загора, линия Кардиология.

Задължения и отговорности

  1. Създава и поддържа много добри и дълготрайни професионални отношения с ОПЛ, специалисти и фармацевти в поверения му регион, както и работи за привличане на нови клиенти.
  2. Отговаря за изпълнение на заложените цели за продажби на определените му лекарствени продукти в поверения му регион.
  3. Имплементира планираните маркетингови активности за продуктите пред клиентите си лекари и фармацевти.
  4. Изготвя ежемесечни планове и отчети за дейността си.
  5. Следи пазарните тенденции в региона си, както и конкурентните продукти и цени.
  6. Участва в организирането на фирмени мероприятия, както и в национални или регионални медицински и фармацевтични форуми.

Изисквания

  • Висше образование – Медицина, Фармация, Биология, Химия, Кинезетерапия или друга релевантна дисциплина;
  • Минимум 1 година опит в продажбите във фармацевтичния бранш;
  • Много добри комуникативни умения и умения да изгражда отношения с клиенти;
  • Компютърна грамотност;
  • Валидна шофьорска книжка и възможност за пътувания в страната.

Предложението

  • Стабилна и сигурна работна среда;
  • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
  • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
  • Атрактивен социален пакет включващ: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
  • Бонус „Препоръчай приятел“ по утвърдени фирмени правила.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография