Кенди Фарма търси да назначи Медицински представител за гр. Бургас.

Задължения и отговорности

 1. Медицинският представител е отговорен за създаването и развитието на дългосрочни отношения с лекари и фармацевти в поверения му регион.
 2. Представя портфолиото на компанията пред избрана структура от клиенти.
 3. Управлява продажбите в региона, в който оперира.
 4. Осигурява предаване на адекватна информация към клиентите си, чрез регулярни посещения на седмична база.
 5. Активно участва в организиране, провеждане и презентиране, по време на медицински събития
 6. Изготвя и предава отчети за дейността си на седмична основа.
 7. Проследява активностите на конкуренцията и новостите на фармацевтичния пазар.
 8. Отговаря за изпълнението на поставените цели.
 9. Изготвя и презентира анализ на региона, в който оперира.
 10. Участва в изпълнението на маркетинговия план.

Изисквания

 • Предишен опит като медицински представител – счита се за сериозно предимство;
 • Висше образование, свързано с дейността;
 • Умения за работа в екип от професионалисти;
 • Мотивация за постигане на високи резултати;
 • Компютърна грамотност;
 • Валидна шофьорска книжка.

Предложението

 • Работа в екип от професионалисти;
 • Възможност за професионално и кариерно израстване;
 • Периодични продуктови и търговски обучения, с цел повишаване квалификацията на медицинския представител;
 • Конкурентна бонусна схема;
 • Пакет от социални придобивки.