Задължения и отговорности

 1. Поддържане на вече съществуващи и създаване на нови дълготрайни и успешни взаимоотношения с медицинските специалисти в поверения регион с цел увеличаване интереса и използването на предлаганите лабораторни услуги на компанията в ежедневната практика.
 2. Промотиране на продуктите на компанията, чрез ежедневна работа с медицинските специалисти в региона, организиране на срещи, презентации и кръгли маси, както и участие в специализирани мероприятия – конференции, конгреси, симпозиуми.
 3. Пълно териториално покритие на лекарите в съответния регион.
 4. Познаване на целевия пазар в съответния регион.
 5. Отлично познаване на конкуренцията.
 6. Компетентно представяне на качествата и спецификата на продуктите на компанията.
 7. Развива и надгражда знанията си за услугите на компанията.
 8. Активна работа за постигане целите на компанията.
 9. Активно участие във всички вътрешни и външни събития на компанията.
 10. Изготвяне на ежемесечни планове и отчети за дейността си.
 11. Изготвяне, поддържане и актуализиране на база данни.

Изисквания

 • Висше образование (фармация, медицина, биология, химия или сходни специалности са предимство);
 • Добри комуникативни и презентационни умения;
 • Самостоятелност, възможност за лесна адаптация и работа в екип;
 • Шофьорска книжка и опит поне 1 година;
 • Възможност за интензивно пътуване в съответния регион;
 • Компютърна грамотност – MS Office – Word, Excel, Power Point;Intеrnеt;
 • Опит на позиция Медицински представител;
 • Владеенето на английски език е предимство.

Предложението

 • Динамична и креативна работа в компания с утвърдени стандарти;
 • Отлични условия на труд;
 • Атрактивно възнаграждение;
 • Стимулираща бонусна система;
 • Професионално развитие;
 • Коректно отношение;
 • Работа в професионален и динамичен екип.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография със снимка

За контакт: 0700 20 442