Фирма “СБМ Интернешънъл” ЕООД, вносител на млеката за кърмачета, малки деца и ДХСМЦ на нидерландската фирма Friesland Campina, обявява конкурс за медицински представител на пълно работно време за гр. Пловдив и региона.

Изисквания

  1. Завършена магистърска степен на висше образование по хуманна медицина, фармация, ветеринарна медицина, биология или химия;
  2. Валидно свидетелство за управление на МПС;
  3. Отлични комуникационни умения;
  4. Компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Power point);
  5. Владеенето на английски език е предимство.

Необходими документи за кандидатстване

  • Европейски вариант на CV;
  • Мотивационно писмо.