В момента ФАРМАСУИС България, търси да назначи Медицински представител за регион Югозападна България – София. Района включва областите София, Благоевград, Перник, Кюстендил.

Задължения и отговорности

 1. Ежедневно да промотира продуктите на Bausch Health сред лекари и фармацевти като спазва всички стандарти.
 2. Да организира и изнася продуктови презентации.
 3. Да проверява наличности на продуктите в аптеките в региона, както и да информира аптеки за промоционални активности.
 4. Да изгражда и поддържа добри и трайни професионални отношения с фармацевти и лекари – специалисти и общопрактикуващи в поверения му регион.
 5. Да организира регионални срещи с лекари и фармацевти.
 6. Да участва в научни форуми, конгреси и конференции на регионално и национално ниво.
 7. Да следи пазарните тенденции в региона си.
 8. Да следи маркетинговите активности на конкурентите в региона си.
 9. Да изготвя и представя редовни планове и отчети за работата си. Да изготвя отчети за разходи свързани със служебните му задължения.
 10. Изпълнението на служебните задължения е свързано с ежедневни пътувания на територията на региона.
 11. Динамична работа при не нормирано работно време.

Изисквания

 • Кандидатите трябва да бъдат добре организирани, динамични и инициативни личности, ориентирани към постигане на резултати;
 • Висше образование в областите медицина, фармация, химия, биология е предимство;
 • Предишен опит като медицински представител или друга позиция в здравеопазването и фармацевтичния бизнес е предимство;
 • Работно ниво на владеене на английски език е предимство;
 • Компютърна грамотност – MS Office, Internet – задължително;
 • Шофьорска книжка категория „B“ – задължително;
 • Много добри умения за организиране и планиране на работния процес;
 • Умения за работа в екип;
 • Умения за самостоятелно вземане на решение и разрешаване на проблеми;
 • Отлични комуникативни умения за работа с хора;
 • Добри презентационни умения;
 • Постоянство и последователност в постигането на резултати;
 • Точност, честност и лоялност.

Предложението

 • Работа в международна компания с водещи позиции на пазара в Европа и по света;
 • Позитивен и подкрепящ екип от професионалисти;
 • Обучение, въвеждащо в естеството на работа;
 • Регулярни обучения през годината;
 • Атрактивен социален и здравен пакет;
 • Служебна кола, телефон, компютър, таблет и принтер;
 • Мотивиращо възнаграждение.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография