Задължения и отговорности

  1. Да представя продуктите на компанията пред лекари и фармацевти.
  2. Да създава и поддържа база данни с лекарите и аптеките в региона.
  3. Да представя и промотира продуктите, предлагани от компанията, при участието й в специализирани мероприятия – конференции, конгреси, симпозиуми.
  4. Да събира информация и проучвания на фармацевтичния пазар: действия на конкурентни компании, мнения на специалисти в областта и фармацевти.

Изисквания

  • Завършено висше образование – Медицина, Фармация, Биология, Химия или друго, подходящо за позицията;
  • Опит като медицински представител – минимум 3 години;
  • Отлични презентационни и комуникативни умения;
  • Възможност за пътувания в региона, шофьорска книжка;
  • Организираност, самоинициативност, настойчивост, самодисциплина.

Необходими документи за кандидатстване

  • Автобиография и актуална снимка