Фарма Трейд БГ търси да назначи Медицински представител за гр. София.

Задължения и отговорности

 1. Посещения на ОПЛ и специалисти в съответния регион, с цел представяне на продуктите от портфолиото на Terrapia;
 2. Създаване и поддържане на дългосрочни партньорски взаимоотношения с лекари и фармацевти;
 3. Организиране на регионални срещи с лекари за изнасяне на презентации;
 4. Ежедневна пряка комуникация и фармацевти в аптеки и дрогерии;
 5. Постигане на заложените цели и нива на продажбите;
 6. Проучване и следене динамиката на пазара в съответния регион;
 7. Планиране и отчитане на извършените посещения (в CRM система), в съответствие с поставения маркетингов план;
 8. Поддържане и разширяване на знанията си за продуктите на високо професионално ниво.

Изисквания

 • Висше образование (фармация, медицина, биология, химия или сходни специалности са предимство);
 • Много добри комуникативни и презентационни умения;
 • Динамична, отговорна и организирана личност, ориентирана към постигането на резултати;
 • Самостоятелност, възможност за лесна адаптация и работа в екип;
 • Шофьорска книжка категория В (активен шофьор);
 • Възможност за интензивно пътуване в съответния регион;
 • Компютърна грамотност: MS Office – Word, Excel, Power Point; Intеrnеt;
 • Опит на позицията Медицински Представител – минимум 1 година.

Предложението

 • Отлична работна атмосфера, в компания с млад и амбициозен екип от професионалисти;
 • Обучения за продуктите на Terrapia и за повишаване квалификацията на служителите;
 • Служебен автомобил, мобилен телефон и таблет;
 • Атрактивно твърдо месечно възнаграждение + мотивираща бонус схема;
 • Дългосрочна заетост;
 • Възможности за кариерно развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка