Севекс фарма ООД, динамично развиваща се маркетингова компания за работа с фармацевтични продукти търси да назначи медицински представител с място на работа в гр. Варна.

Задължения и отговорности
 • Презентира продуктите на компанията пред лекари и фармацевти с цел увеличаване информираноста им за тях
 • Изпълнява плана за продажбите по утвърден от компанията график
 • Стриктно спазва графика за посещенията при лекари и фармацевти, изработен от самия него и съгласуван с прекия му ръководител
 • Поддържа и развива вече изградените бизнес отношения
 • Изгражда трайни отношения на доверие
 • Създава нови контакти и развива нови райони
 • Дава предложения и предлага решения относно подобряването на работата във всички нейни аспекти
 • Изнася презентации и организира обучителни модули при лекари и фармацевти
 • Участва в организираните от лекари и фармацевти събития с цел представяне продуктите на компанията
 • Подържа и развива база данни за своите потенциални партньори
 • Демонстрира професионално поведение в съответствие с принципите на етичния кодекс и ценностите на компанията
 • Изготвя отчети за дейноста си

Изисквания
 • Висше образование
 • Предишен опит на подобна или сходна позиция
 • Добра компютърна грамотност – MS Office
 • Добри пазарни умения (комуникативност и умения да убеждава)
 • Способност за самодисциплина и управление на времето
 • Активен шофьор с чиста шофьорска книжка
 • Възможност за командировки с отсъствие от дома
 • Образование по фармация, медицина, биология или химия – предимство
 • Опит на подобна или сходна позиция над 1 г. – предимство

Предложението
 • Приятна работна атмосфера
 • Възможност за професионално развитие и надграждане на знанията
 • Основно възнаграждение, бонуси и социални придобивки

Документи за кандидатстване
 • Актуална автобиография
 • Актуална снимка
 • Мотивационно писмо