Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Установяване и поддържане на дългосрочни партньорски отношения с лекари специалисти, фармацевти и/или други ключови клиенти.
 2. Промотиране на продуктите на компанията, чрез ежедневна работа с медицинските специалисти от Вашия регион, организиране на срещи, презентации и кръгли маси, както и при участието й в специализирани мероприятия – конференции, конгреси, симпозиуми.
 3. Проследаване наличности от продукти на компанията в поверени болнични заведения, както и иницииране на действия по тръжни процедури.
 4. Контролиране и осигуряване на наличностите на продуктите в аптеките и складовете на дистрибуторите в региона.
 5. Проучване и развитие на пазара на медикаментите на компанията и мониторинг на конкурентните компании и продукти в региона.
 6. Изготвяне, поддържане и актуализиране на клиентската база данни.

Изисквания

 • Организирана, динамична и инициативна личност, ориентирана към постигане на резултати;
 • Висше образование в областта на Медицината и Фармацията е предимство;
 • Предишен опит в работата с болнични заведения и на болничен пазар;
 • Предишен опит на позиция ” Медицински Представител” в сектор RX;
 • Отлични презентационни и комуникационни умения;
 • Умения за изграждане и изпълнение на успешни стратегии за действие;
 • Добро ниво на владеене на английски език е предимство;
 • Валидно свидетелство за управление на МПС;
 • Много добри компютърни умения.

Предложението

 • Трудов договор;
 • Адекватно възнаграждение;
 • Бонификационна схема на база постигнати добри резултати;
 • Възможности за бъдещо развитие;
 • Служебен автомобил;
 • Динамична и предизвикателна работа в бързо равиваща се компания с престижно професионално обкръжение.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография