Медицински Лаборант и Регистратор

VelaClinic e автор на свой собствен уникален модел за обслужване на пациенти и организация на работа, прилаган и постоянно усъвършенстван в продължение на повече от 22 години с категорично доказани резултати, довели до непрекъснато увеличаващо се търсене на услугите и разширяване на дейността.

VelaClinic търси да назначи медицински персонал или с подходящо образование за работа на денонощна регистратура, който същевременно да има компетентност за работа с автоматизирана апаратура на медицинска лаборатория. Длъжността съчетава едновременно и двете дейности.

Изисквания

  • Висше образование-препоръчително медицинска химия или биология,репродуктивна биология или клиничен лаборант;
  • Добри компютърни умения;
  • Добри комуникационни умения и запазване на позитивно отношение в ситуации на стрес и напрежение;
  • Желание за работа с деца;
  • Владеене на чужди езици и шофьорска книжка е предимство.

VelaClinic ПРЕДЛАГА добро заплащане и система за допълнително материално стимулиране, възможности за развитие във фирмата.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография