Медицински представител (Варна)

Във връзка с разширяването на своята дейност, Ведра Интернешънъл АД търси да назначи медицински представител за гр. Варна и региона.

Отговорности:

∙ Посещения на ОПЛ, специалисти и аптеки в съответния регион с цел представяне на продуктите от портфолиото на компанията;
∙ Организиране на регионални срещи с лекари и фармацевти, изготвяне и изнасяне на презентации;
∙ Участие в регионални и национални форуми – симпозиуми, конференции, обучения;
∙ Проучване и следене динамиката на пазара в съответния регион;
∙ Изготвяне на ежедневни отчети за извършените посещения, както и седмични анализи на пазарната ситуация.

Изисквания:

∙ Висше образование (фармация, медицина, биология, химия или сходни специалности);
∙ Самостоятелност, възможност за лесна адаптация и работа в екип;
∙ Шофьорска книжка и опит поне 1 година;
∙ Възможност за интензивно пътуване в съответния регион;
∙ Компютърна грамотност - MS Office – Word, Excel, Power Point;Intеrnеt;
∙ Опит на позиция Медицински представител.

Компанията предлага:

∙ Работа в млад и амбициозен екип;
∙ Продуктови обучения и обучения, повишаващи квалификацията на служителите;
∙ Служебен автомобил и мобилен телефон;
∙ Възнаграждение – твърдо месечно заплащане и допълнително бонифициране, обвързано с резултатите;
∙ Дългосрочна заетост;
∙ Възможности за развитие.

Ако проявявате интерес към позицията и отговаряте на посочените изисквания, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо в срок до 15.05.2021 г. на e-mail: office@vedrainternational.eu