Медицински представител (София)

Орбико България ЕООД е част от Orbico Group, водещ дистрибутор в Югоизточна Европа, международна компания с дейност в 20 страни. Компанията търси ентусиазирани, ангажирани, надеждни и ориентирани към резултатите кандидати за позицията:

Медицински Представител - гр. София

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
- Работа в голяма компания с традиции и бъдеще;
- Трудов договор и реални осигуровки;
- Отлично заплащане.

ИЗИСКВАНИЯ:
- Висше образование в областта на хуманитарните науки (билогия, химия, медицина, фармация) ще се счита за предимство;
- Предишен опит като Медицински представител e задължително изискване;
- Предишен опит в работата с аптеки ще се счита за предимство;
- Валидна шофьорска книжка - активен шофьор;
- Добро владеене на английски език
- Компютърна грамотност – MS Office;
- Отлични комуникационни и презентационни умения;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Създава и поддържа ефективни професионални отношения с лекарите в поверения регион;
- Осъществява контакти с лекари и фармацевти в медицински центрове, болници и аптеки;
- Отговаря за изпълнение на индивидуалния план по продукти в поверения район;
- Предоставя професионална информация за фирмените продукти;
- Планира, организира и провежда продуктови презентации;
- Участва във вътрешно фирмени и национални научни събития;
- Изготвя отчет за свършената работа, спазвайки определен срок.
- Прилага маркетинговата стратегия и спазва етичните норми на Компанията;
- Събира данни за развитието на пазара по продукти в съответния район.

Ако отговаряте на посочените изисквания, изпратете актуална автобиография онлайн, на e-mail: info.bg@orbico.com, или на адрес: гр.София 1592, ул. Източна тангента 161, ет. 4, отдел Човешки ресурси.

Моля посочвайте Ref.No. PSRPh-SFна позицията като subject.