Медицински представител (Благоевград)

Ведра Интернешънъл АД търси да назначи Mедицински представител за регион Благоевград и Кюстендил.

Отговорности:
∙ Посещения на ОПЛ и специалисти в съответния регион с цел представяне на продуктите от портфолиото на компанията;
∙ Организиране на регионални срещи с лекари, изготвяне и изнасяне на презентации;
∙ Участие в регионални и национални форуми – симпозиуми, конференции, обучения;
∙ Проучване и следене динамиката на пазара в съответния регион;
∙ Изготвяне на ежедневни отчети за извършените посещения, както и седмични анализи на пазарната ситуация.

Изисквания:
∙ Висше образование (фармация, медицина, биология, химия или сходни специалности са предимство);
∙ Добри комуникативни и презентационни умения;
∙ Самостоятелност, възможност за лесна адаптация и работа в екип;
∙ Шофьорска книжка и опит поне 1 година;
∙ Възможност за интензивно пътуване в съответния регион;
∙ Компютърна грамотност - MS Office – Word, Excel, Power Point;Intеrnеt;
∙ Опит на позиция Медицински представител.

Компанията предлага:
∙ Работа в млад и амбициозен екип;
∙ Продуктови обучения и обучения, повишаващи квалификацията на служителите;
∙ Служебен автомобил и мобилен телефон;
∙ Възнаграждение – твърдо месечно заплащане и допълнително бонифициране, обвързано с резултатите;
∙ Дългосрочна заетост;
∙ Възможности за развитие.

Ако проявявате интерес към позицията и отговаряте на посочените изисквания, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо в срок до 15.05.2021 г. на e-mail: office@vedrainternational.eu