Лятна Стажантска програма 2023 на Елаците-Мед

Можеш да кандидатстваш за лятната Стажантска програма 2023, ако си студент или млад специалист от следните или сходни на тях специалности:

 • Разработване на полезни изкопаеми
 • Маркшаийдерство и геодезия
 • Геология и геоинформатика
 • Геология
 • Геотехника и инженерна геология
 • Геотехника
 • Геопростравнствени системи и технологии
 • Хидрогеология и инженерна геология
 • Хидротехническо строителство
 • Строителство на сгради и съоръжения
 • Инженерна физика
 • Приложна геофизика
 • Физика
 • Обогатяване и рециклиране на суровини
 • Химично инженерство
 • Технология на материалите и материалознание
 • Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия
 • Електроенергетика и електрообзавеждане
 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Транспортна техника и технологии
 • Механизация на минното производство
 • Машиностроителна техника и технологии
 • Управление на ресурси и производствени системи
 • Компютърна техника и технологии
 • Икономика на търговията
 • Международни икономически отношения
 • Право
 • Маркетинг
 • Управление на човешките ресурси

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:

 • Мотивиран си да усвояваш нови знания
 • Желаеш да работиш с нови технологии
 • Спазваш изискванията за вътрешния трудов ред и безопасност

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:

 • Отговорност, прецизност и дисциплина по време на работния процес
 • Инициативност и организираност
 • Желание да се реализираш във водеща компания в минната индустрия

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:

 • Месечно възнаграждение по трудов договор
 • Служебен транспорт
 • Възможност за настаняване в общежитие
 • Придобиване на практически опит и умения в реална работна среда
 • Шанс за професионална реализация и кариера

Посочи периода, за който желаеш и имаш възможност да бъдеш на стаж в „Елаците-Мед” АД.

Минималният срок е един месец. Възможностите са: юли, август и септември.