БАЛКАНФАРМА ТРОЯН търси да присъедини към своя екип мотивиран професионалист за позицията:

Лаборант

Основни отговорности:
– Изпитва материали, продукти и проби за стабилност по утвърдени спецификации.
– Участва в анализа на проби за валидиране производствените процеси и валидиране на почистване
– Участва при трансфер на методи за анализ
– Отговаря за своевременното калибриране на лабораторната техника

Основни изисквания:
– Средно специално или висше химическо образование, релевантно към позицията
– Добро владеене на английски език
– Умения за работа с МS Office пакет
– Аналитично мислене
– Отговорност и прецизност при изпълнение на служебните задължения
– Умения за работа в екип

Компанията предлага:
– Екипен дух, динамична и високо-технологична работна среда
– Обучение за позицията и възможности за кариерно развитие
– Заплащане според представянето и опита, допълнителни придобивки
– Транспорт до гр. Троян от гр. Ловеч

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6190168