Задължения и отговорности

 1. Анализира и изпитва взетите проби от различни суровини.
 2. Води необходимата документация.
 3. Отговаря за достоверността на извършените анализи и направените заключения.
 4. Отговаря за правилното използване на различните аналитични методи и уреди, съоръжения и прибори в лабораторията.

Изисквания

 • Образование: висше или средно специално в областта на хранителните технологии, химия или биохимия;
 • Друга квалификация: компютърна грамотност ще се счита за предимство;
 • Професионален опит ще се счита за предимство;
 • Добро познаване на НАССР, Системи за управление на безопасност на храните, стандарти ISO 9001, IFS и/или FSSC 22000 ще се счита за предимство;
 • Възможност за работа под напрежение.

Предложението

 • Възможност за професионално развитие във водеща българска компания;
 • Възможности за кариерно израстване;
 • Динамична работна среда и мотивиран за успех екип;
 • Атрактивно възнаграждение и пакет социални придобивки.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография