Лаборант в R&D отдел (проучвания и разработки)

Задължения и отговорности

 1. Разработва козметични продукти, създава нови формулации по зададени активни съставки.
 2. Проучва нови суровини и технологии.
 3. Провежда лабораторни тестове за изследване на стабилността на създадените формули, изпитвания за съвместимост.
 4. Поддържа изрядна документация, технологични карти и документация от потребителски проучвания.
 5. Провежда оценки на нови формулации и организира потребителски тестове.
 6. Подобрява съществуващи козметични продукти.
 7. Извършва качествен контрол на суровини – входящ, междинен и/или ретест контрол.
 8. Проучва и внедрява нови методи за анализ.
 9. Поддържа ред и чистота в Лабораторията и се грижи за наличната апаратура.
 10. Калибрира апаратите, следи за наличност на консумативи.
 11. Спазва изискванията за извършване на технологични замени на суровини и материали. 
 12. Познава и спазва изискванията, определени в документите на Системата за управление на качеството.
 13. Работи самостоятелно с аналитична апартура (UV-VIS спектроскопия, IR спектроскопия и др.).

Изисквания

 • Имате завършено висше образование с една от следните специалности: Фармация; Химия; Медицинска химия; Технология на парфюмерията и козметиката;
 • Имате стабилни технологични познания и опит в разработката на козметични продукти, медицински изделия, течни и полутвърди форми;
 • Имате опит във фармацевтична или козметична компания, който ще отчетем като сериозно предимство;
 • Познавате изискванията по стандартите GMP, GLP (Добра Лабораторна Практика).
 • Познавате много добре регулаторните изисквания по отношение на суровини, технология и анализ на козметични продукти;
 • Владеете и ползвате свободно английски език;
 • Притежавате висока степен на лична организираност и умение за определяне на приоритети;
 • Притежавате отлична компютърна грамотност, свободно ползвате “Office 365”; и сте работили с ERP система;
 • Притежавате проактивност и инициативност, наблюдателност, прецизност и отношение към детайла и активно ги прилагате в работата си;
 • Ориентирани сте към постигане на резултати с висока степен на надеждност;
 • Имате отлични комуникационни способности;
 • Умеете и обичате да презентирате.

Предложението

 • Ваучери за храна;
 • Преференциална карта за спорт;
 • Отлични условия за работа в много приятелски екип от млади и енергични хора;
 • Осигурен паркинг за служители;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Локация, точно на изхода на метростанция;
 • Безплатен, служебен паркинг;
 • Подаръци от цялото портфолио на компанията ни;
 • Допълнителен ден отпуск – подарък за рожден ден;
 • Екип, който обича да спортува и да се забавлява заедно.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография