Описание на длъжността: Работата е свързана с пробоподготовка за извършване на анализ на води, почви и др. и документирането на резултатите от изпитване.

Задължения и отговорности

 1. Предварителна подготовка на пробата за анализ.
 2. Събиране на получените резултати от анализ пробите и документирането им в протоколи от изпитване.

Изисквания

 • Образователна степен: Средно техническо или висше образование в област химия или физика;
 • Професионална област: химия / физика;
 • Професионален опит: не по-малко от 1 година;
 • Отлична компютърна грамотност (Word, Excel, интернет и др.) и специализирани ТС;
 • Работата е подходяща и за стажанти, докторанти и студенти последна година;
  Комуникативна компетентност – Способност за ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
 • Работа в екип – Способност да участва в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
 • Личностни изисквания – прецизност, точност, честност, инициативност, отговорност, дисциплинираност, коректност;
 • За предимство се считат:
  • Опит с апаратурни аналитични методи;
  • Работа в акредитирана лаборатория;
  • Опит с извършване на обработка на документи.

Предложението

 • Конкурентна работна заплата;
 • Обучения и условия за постоянно професионално развитие;
 • Работа в динамична работна среда, в сплотен колектив от млади професионалисти, в лаборатория с най-съвременна техника и с възможност за усвояване на ценни знания и придобиване на практически умения;
 • Осигурен транспорт до работното място.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография