Лаборант – пробовземач в отдел „Контрол на качеството” (4-часов работен ден)

Ветпром търси да назначи на постоянна работа Лаборант-пробовземач в отдел „Контрол на качеството”.

Задължения и отговорности

 1. Извършва дейности по:
  • контрол на качеството на: суровини и материали; междинни и крайни продукти; провеждане на изпитвания за стабилност, ако и когато е необходимо; други дейности в рамките на отдела според компетентностите си и поставените му задачи.
 2. Спазва стриктно изискванията на работните инструкции и документи.
 3. Води коректно и пълно всички записи от проведени изпитвания съгласно действащите фирмени документи и правила.
 4. Докладва за резултати извън спецификацията и отклонения по надлежния ред съгласно действащите фирмени процедури и правила.
 5. Освобождава годните суровини и материали с етикет “свободен” за влагане в производството или идентифицира продукцията със съответен етикет.
 6. Следи наличностите на всички необходими за дейността на отдела материали като например сравнителни вещества, разтворители, реагенти, филтри и др. и при необходимост предприема мерки за тяхната навременна доставка в разумни и достатъчни количества.

Изисквания

 • Образование: средно професионално образование в някоя от областите химия, биология;
 • Личностни качества: аналитично мислене, отговорност, инициативност, способност за работа в екип.

Предложението

 • Работа в една от водещите фармацевтични компании;
 • Въвеждащо обучение; Възможност за кариерно развитие и професионално обучение;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Програма “Доведи приятел” – бонусна програма насърчаваща личните препоръки в компанията;
 • Безплатен транспорт от/до: гр. София, гр. Радомир, гр. Перник и гр. Дупница;
 • Ваучери за храна;
 • Безплатно столово хранене;
 • Платен годишен отпуск 22 дни;
 • Закупуване на продукти от портфолиото на компанията на преференциални цени.

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиография