Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД, гр. Пловдив търси да назначи Лаборант – Отпадъчни води.

Задължения и отговорности

 1. Извършва органолептични, химични и физикохимични анализи на:
  • отпадъчна вода от канализационни мрежи;
  • отпадъчна вода от вход на пречиствателна станция;
  • механично пречистена вода;
  • пречистена вода;
  • утайките, получени по време на пречиствателния процес;
  • отпадъчните води от промишлените предприятия;
  • техническа вода по установените според технологията показатели, съгласно изискванията на съответните стандартизационни документи.

Изисквания

 • Завършено средно специално образование, специалност “химия” / специализиран химически техникум със срок на обучение минимум четири години / или висше образование – химия;
 • Предимство – повече от 1 година стаж в химическа лаборатория;
 • Имение за работа в екип;
 • Лоялност;
 • Комуникативност.

Предложението

 • Възнаграждение – 1050 лв.;
 • Работно време – 8 часа с възможност за сменен режим на работа;
 • Добавки за храна;
 • Работа в квалифициран екип;
 • Пълни осигуровки за всички осигурителни случаи;
 • Работно облекло.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография