Лаборант, отговорник по качеството в пътна лаборатория

Пътна лаборатория в Асфалтова база с. Семчиново търси да назначи лаборант.

Задължения и отговорности

 1. Взема технически проби и образци за извършване на пресевен анализ на произведените асфалтови смеси и добавъчни материали.
 2. Провежда исканите от клиента изпитвания на същите.
 3. Подготвя и подписва протоколите от изпитванията.
 4. Извършва необходимите първични разчети във връзка с направените лабораторни анализи, като получените резултати нанася в лабораторните дневници и тетрадки.
 5. Целесъобразно и правилно използва наличното лабораторно оборудване и се грижи за поддържането му в процеса на работата.
 6. Следи актуализацията на нормативните документи и изискванията на клиентите.
 7. Отговаря за опазването на машините и оборудването в лабораторията, следи и документира параметрите на околната среда.
 8. Попълва документация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018.
 9. Изпълнява и други конкретно възложени задачи свързани с длъжността.

Изисквания

 • Средно специално или висше образование в областта на строителство, химия или физика;
 • С предимство са кандидати с предишен стаж в акредитирана лаборатория;
 • Шофьорска книжка, категория В;
 • Фирмата осигурява вътрешно обучение, работно облекло и ваучери за храна.

За повече информация: тел. 0886-520-903, инж.Ралинова