Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Кемкос ЕООД е българска компания ориентирана в производството на козметични и почистващи продукти. Основната визия на компанията е да произвежда продукти с отлично и постояно качество на достъпни цени за потребителите. В тази връзка компанията търси да назначи Лаборант – отговорник GMP.

Задължения и отговорности

 1. Входящ контрол на суровини.
 2. Анализ на проби от произвежданите полуфабрикати и готова продукция, определя качествените показатели посредством измервателни уреди и органолептично.
 3. Контролира съхранението на суровините и материалите, спазвайки посочените изисквания от доставчика.
 4. Контролира правилното маркиране и обозначение на суровините и материалите.
 5. Отговаря за правилното и пълно водене на документацията по Добри Производствени Практики и ISO 9001.
 6. Приготвя лабароторни проби за нови продукти спрямо зададените рецепти от ръководството.

Изисквания

 • Химическо образование;
 • Професионален опит най-малко 1 г. на подходяща длъжност се счита за предимство;
 • Да познава видовете, предназначението, устройството, принципа на действие и начина на работа на измервателните уреди (везна, pH метър и др.) и да може да работи с тях;
 • Да проявява коректност в работата и в отношенията с ръководителите и с другите работници и служители;
 • Да проявява висока дисциплина и отговорност при спазване на изискванията за безопасна експлоатация, профилактика, ремонт и поддръжка на оборудването;
 • Да повишава знанията и квалификацията си, както и да помага за повишаване на квалификацията на други работници и специалисти;
 • Владение на ангийски език на основно ниво се счита за предимство.

Предложението

 • Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
 • Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
 • Атрактивно възнаграждение;
 • Отлична работна среда.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография и актуална снимка

Ако проявявате интерес към тази позиция и считате, че отговаряте на посочените изисквания, изпратете своята кандидатура на e-mail адрес: office@chemcos.eu или последвайте линка за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6859605