Лаборант – окачествител в хранителната промишленост

Задължения и отговорности

 1. Запознава се със заложените изисквания за всяка партида и контролира спазване на качествените параметри на стоката.
 2. Взима проби от входящите и изходящите партиди и извършва визуален качествен контрол върху бобовите и зърнени суровини.
 3. Взима проби от производствените линии за контрол на качеството на произвежданата продукция.
 4. Носи отговорност за спазване на качествените параметри на входящата и изходящата стока и упражнява контрол върху производствения процес за спазване на заложените критерии за качество.
 5. Докладва на ръководството при наличие на сериозни отклонения в качеството на продукцията.
 6. Води изискуемата документация и лабораторните дневници.
 7. Изпълнява други задачи, свързани с професионалната компетентност на тази позиция.

Изисквания

 • Подходящо средно или висше образование /ХВП, аграрни специалности, биология, химия, селско стопанство и др./;
 • Предимство са: професионален опит в производство на хранително-вкусовата промишленост или опит в лаборатория /всякакъв тип/;
 • Компютърна грамотност;
 • Умения да упражнява активен контрол;
 • Умения за работа в екип;
 • Отговорност и инициатива, точност и прецизност;
 • Отлично зрение.

Предложението

 • Дългосрочен трудов договор с коректен работодател;
 • Въвеждащо обучение;
 • Осигурен транспорт до складова база в гр. Долни Чифлик от град Варна, Девня, Провадия;
 • Динамична и интересна работа.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография