Задължения и отговорности

 1. Извършва входящ, текущ и краен качествен контрол по време на всички технологични операции на произвежданите продукти.
 2. Подготвя образци за изпитване според изискванията на стандартите.
 3. Отразява всички етапи при провеждане на пробите и анализите в лабораторни формуляри.
 4. При рекламации на клиенти извършва оглед и изпитване на рекламирания продукт.
 5. Следи за наличието, съхранението и актуализацията на лабораторната документация.

Изисквания

 • Завършено средно специално химическо образование;
 • Аналитично мислене, прецизност и внимание към детайла.

Предложението

 • Фирмено обучение;
 • Сменен режим на работа;
 • Реален трудов договор и осигуровки върху цялата заплата;
 • Изплащане на заплатата на 1во число от месеца, следващ отработения;
 • Увеличение на основната заплата след изтичане на изпитателния срок;
 • Осигуряване за 2-ра категория труд;
 • Бонусна система в сила от първия месец;
 • Ваучери за храна в размер на 200 лв./месец;
 • Подаръчни ваучери за Великден и Коледа;
 • Допълнителна медицинска застраховка и групова застраховка “Живот” ;
 • Допълнително пенсионно осигуряване;
 • Работно облекло;  
 • Закупуване на фирмени продукти с отстъпка;
 • Карти с отстъпки за пазаруване в Зора, Метро, Мr. Bricolage, Joy Optics, Петрол и др.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6670559