Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Фирма “Димитър Маджаров-2” ЕООД – производител на млечни и месни продукти търси дa назначи лаборант за Млекопреработвателно си предприятие в гр. Стамболийски.

Задължения и отговорности

 1. Извършва физикохимичен, микробиологичен и органолептичен анализ и контрол на входящите суровини и материали, междинни продукти и готови продукти за млечната промишленост.
 2. Подготвя реактиви, консумативи и обзавеждане за обезпечаване работата в лабораторията.

Изисквания

 • Висше или средно специално химическо или технологично образование;
 • Опитът в млекопреработвателната промишленост е задължителен;
 • мотивация, организираност сръчност и отговорност към производствения процес.

Предложението

 • Трудов договор;
 • Добро заплащане;
 • 20 дни платен годишен отпуск;
 • Ваучери за храна;
 • Социални придобивки:столово хранене, организиран служебен транспорт.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография и актуална снимка