Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ EАД, лидер в производството и търговията със свежи и трайни млечни продукти с дългогодишна традиция и нaложени търговски марки “Верея”, “Верея Чудно”,”Фибела Wave”, както и дистрибутор на пазара за охладените продуктите на FERRERO с търговска марка “Киндер”, търси кандидати за позицията: ЛАБОРАНТ МИКРОБИОЛОГ.

Задължения и отговорности

  1. Извършва входящ контрол при производството на мляко и млечни продукти, окачествява суровини, помощни материали и готова продукция, води лабораторен бюлетин.
  2. Следи контролно критичните точки в производството и води документация по системите за качество в ОМК.
  3. Извършва микробиологични анализи на всеки етап от микробиологичния процес.
  4. Следи за изпълнението на Добри производствени практики (GMP).
  5. Подготовка и зареждане на проби свързани пряко с производственият процес.

Изисквания

  • Висше образование, специалност “Технология на месото и млякото”, “Анализ и контрол на храните”, „Биотехнология”, “Микробиология“, „Химия“, ,,Биология” или друга подходяща специалност- ще се счита за предимство;
  • Компютърна грамотност;
  • Дисциплинираност и отговорност за точно спазване на технологии и стандарти;
  • Организираност и умение за работа с хора;
  • Готовност за работа на смени по график.
  • Компютърна грамотност: Мicrosoft Office (Excel, Word);
  • Владеенето на Английски език ще се счита за предимство.

Предложението

  • Възможност за работа и развитие във водеща на пазара компания;
  • -Много добро възнаграждение,пълни осигуровки;
  • -Въвеждащо обучение и подкрепа в работата;
  • -Осигурен транспорт в рамките на града;
  • -Ваучери за храна в размер на 200 лв./месец.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография