Задължения и отговорности

 1. Контролира качеството на всяка произведена партида готов продукт, съгласно съществуващите нормативни документи.
 2. След предоставянето на проби извършва краен контрол на стоковите продукти.
 3. Резултатите от анализите и изпитванията отразява в (е-) анализно свидетелство, лабораторен дневник или изпитателен протокол.
 4. Провежда, анализира и контролира лабораторни полупромишлени проби и окачествява продукти в развойно-внедрителската и производствената дейност на отдела.
 5. Подготвя и анализира мостри на синтетични смоли.
 6. Усвоява и прилага внедрените нови нормативни документи по качеството.

Изисквания

 • Средно или висше химическо образование;
 • Професионален опит като лаборант в аналитична лаборатория е за предпочитане;
 • Добри компютърни умения (MS Office).

Предложението

 • Работа на редовна смяна;
 • Обучение за кандидатите без опит;
 • Реален трудов договор и осигуровки върху цялата заплата;
 • Изплащане на заплатата на 1во число от месеца, следващ отработения;
 • Увеличение на основната заплата след изтичане на изпитателния срок;
 • Осигуряване за 2-ра категория труд;
 • Ваучери за храна в размер на 200 лв.;
 • Подаръчни ваучери за Великден и Коледа ;
 • Допълнителна медицинска застраховка – 200 лв. за лекарства и 150 лв. за зъболечение на година;
 • Допълнително пенсионно осигуряване;
 • Групова застраховка “Живот”;
 • Работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства;
 • Закупуване на фирмени продукти с отстъпка;
 • Карти с отстъпки за пазаруване в Зора, Метро, Мr. Bricolage, Joy Optics, Петрол и др.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография.