ЛАБОРАНТ – Контрол на качеството

Задължения и отговорности

 1. Тества произведеното фолио за якост на скъсване и разтегливост.
 2. Визуален контрол за оптични дефекти.
 3. Въвежда навременна и конкретна информация от анализите в система.
 4. Осъществява контрол на качеството на продукцията преди експедиция.
 5. Издава сертификати за качество на готовата продукция.
 6. Важно! Не работи с вредни химикали и опасни пособия. Тестовете се правят с помощта на подходящата за целта апаратура.

Изисквания

 • Завършено средно образование (технически и химически профили са с предимство);
 • Добра компютърна грамотност и се справяш с разлини платформи за работа;
 • Дисциплинирана личност – идва навреме и работи усърдно;
 • Комуникира открито и с уважение към всички колеги;
 • Притежава сръчност, последователен и организиран;
 • Важно: Опит и желание за работа на нощни смени.

Предложението

 • Цялостно възнаграждение: 1 600 – 2 200 лв. БРУТО, което се състои от:
  • Основна работна заплата;
  • Бонус за постигнати резултати, който се изплаща при изпълнение и преизпълнени на целите без таван.
 • 100% изчисляване и изплащане на осигуровките върху цялата сума;
 • 20 дни годишен платен отпуск;
 • Сменен режим на работа: 2 дни х 12 часа (дневна/нощна) + 2 почивни дни;
 • Безплатен транспорт от гр. Варна до гр. Аксаково до гр. Девня и от гр. Девня до гр. Аксаково;
 • Работно облекло и пособия за безопасна работа;
 • Социални придобивки:
  • Безплатна храна, прясно сготвена през делнични дни;
  • Ваучери за храна на стойност 200 лв. месечно;
  • Допълнително здравно осигуряване с достъп до водещи медицински заведения;
  • 50% съфинансиране на Карта „Мултиспорт“;
  • Бонус “Препоръчай приятел” в размер на 500 лв.;
  • Бонус при раждане/осиновяване на дете в размер на 500 лв.
 • Възможности за израстване:
  • Въвеждаща програма;
  • Обучение и вътрешно сертифициране.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография