Задължения и отговорности

 1. следи за съответствието на произвежданите продукти с установените държавни и фирмени стандарти за качество на продукцията.
 2. взема проби от суровините, полуфабрикатите и готовата продукция.
 3. следи за съответствието на изследваните показатели с установените стандарти за качество.
 4. контролира произвежданите продукти да са правилно маркирани и обозначени.
 5. води и съхранява технологичната документация.
 6. отговаря за правилното използване на различните уреди, съоръжения и прибори в лабораторията.
 7. попълва изискваните документи във връзка със СУК.

Изисквания

 • средно-специално образование – химическо или технологично. Предимство – висше образование;
 • познания на стандартите в областта на ХВП;
 • добра компютърна грамотност;
 • комуникативна, отговорна и добре организирана личност;
 • инициативност, позитивно мислене и креативност;
 • възможност за работа на смени, включително нощна смяна.

Предложението

 • коректност, възможност за дългосрочна и сигурна работа в компания с високи професионални стандарти на работа;
 • осигурен служебен транспорт от В. Търново, Дебелец, Горна Оряховица, Лясковец и Полски Тръмбеш.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография