Лаборант “Изследване и развитие”

ДАНСОН търси да назначи на постоянен трудов договор “ЛАБОРАНТ” към отдел “Изследване и развитие” – с. Търнак.

Задължения и отговорности

 1. Извършва възложени от ръководителя на отдела, неговите заместници или от служители на отдела с длъжност Химик – аналитик изброените по-долу лабораторни дейности:
  • физико-химични изпитвания на суровини, материали и готови продукти;
  • изготвяне на разтвори;
  • калибриране и проверка на лабораторни апарати;
  • дейности, свързани с управление на проби за изпитване (пробовземане; водене на регистри) и материални ресурси (следи за наличностите и статуса на сравнителни вещества, разтворители, реагенти, консумативи и др.);
  • отговаря за статуса и почистването на лабораторния инвентар (стъклария, инструменти, апарати);
  • когато е необходимо, изпълнява и други възложени дейности според компетентностите си.
 2. Документира всички проведени изпитвания съгласно действащите фирмени документи и правила с цел осигуряване на яснота и проследимост.
 3. Докладва за резултати извън спецификацията и отклонения по надлежния ред съгласно действащите фирмени документи и правила.
 4. Във връзка с постигане на общите цели на компанията, по изключение, когато е необходимо, временно изпълнява и други възложени му дейности за/в други звена компанията, ако разполага с необходимите за тях компетентности.

Изисквания

 • Образование – най-малко средно-техническо образовие с профилиране в някоя от областите фармация, химия, биотехнология или биология;
 • Квалификационни умения и опит, придобити при работа на сродна позиция са предимство.

Предложението

 • Работа в една от водещите фармацевтични компании;
 • Въвеждащо обучение; Възможност за кариерно развитие и професионално обучение;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Програма “Доведи приятел” – бонусна програма насърчаваща личните препоръки в компанията;
 • Безплатен транспорт от/до: гр. Бяла Слатина;
 • Допълнително здравно застраховане – разширен пакет на покритие.


Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография