Задължения и отговорности

 1. Извършва лабораторни изпитвания на етилов алкохол и дестилати.
 2. Работи с GC, HPLC и други инструментални методи.
 3. Оформя и записва резултатите от изпитванията в съответните лабораторни дневници.
 4. Разработва методи за GC, анализира получените резултати и подбира подходящи режими за работа.
 5. Следи за изправното състояние на уредите и апаратите.
 6. Познава и спазва лабораторните инструкции за методите за анализ в лабораторията.

Изисквания

 • Висше образование – химическо, фармацевтично или биотехнологично;
 • Квалификация или курс по Хроматографски методи;
 • Комуникативност и умение за работа в екип.

Предложението

 • Добро възнаграждение и възможности за професионално развитие във водеща в отрасъла си компания;
 • Осигурен служебен транспорт Пловдив – Катуница – Пловдив.