Задължения и отговорности

 1. Осъществява лабораторен контрол, за спазване изискванията по отношение на качеството на произведените продукти.
 2. Извършване на анализи на суровините, материалите и крайните продукти, съобразно методиките за анализ.
 3. Работи със специализирана лабораторна апаратура и оборудване.
 4. Спазва внедрените в лабораторията системи и стандарти по качеството.
 5. Документира резултатите.

Изисквания

 • Образование – минимум средно образование, специалност “Химия”; висше образование по специалността е сериозно предимство;
 • Наличието на опит ще се счита за сериозно предимство;
 • Препоръчително владеене на английски език;
 • Компютърни умения – MS Office, Internet; Excel;
 • Възможност и готовност за работа на сменен график – първа смяна от 6:00 ч. до 14:00 ч. и втора смяна от 14:00 ч. до 22:00 ч.

Предложението

 • Стабилна работа и постоянна заетост във водеща компания;
 • Професионално обучение за придобиване на необходимите знания, умения и увереност за самостоятелна работа;
 • Много добра работна атмосфера;
 • Възможност за професионално израстване.

При кандидатсване следва да посочите:

 • Готовност за започване на работа във времето;
 • Очаквано стартово нетно възнаграждение.