Задължения и отговорности

 1. Работи съгласно установените стандарти на фирмата и следи за изпълнението на Процедурите и Добрите Производствени Практики (ДПП).
 2. Извършва подготовка и провежда анализ на проби от входящи суровини и готова продукция.
 3. Работа с класически и съвременни аналитични методи и апаратура за провеждане на изпитвания.
 4. Спазва лабораторните инструкции за методите за анализ и изпълнява стриктно инструкциите за работа с апаратите в лабораторията.
 5. Отразява всички резултати от извършените анализи в съответната база данни.
 6. Отговаря за достоверността на извършените анализи и направените заключения като анализира отчетените резултати.
 7. Участва в поддържането на Системите за управление на качеството и безопасността, като води редовно и точно необходимата документация и записи.
 8. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
 9. Допринася за постигането на стратегическите и оперативни цели на компанията.

Изисквания

 • Завършено висше образование в областта на химия, биохимия или друго релевантно;
 • Предишен опит на сходна позиция;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Добро ниво на владеене на английски език;
 • Проактивност, способност за приоритизиране и планиране;
 • Високо чувство за отговорност и дисциплинираност.
 • Качества на подходящия кандидат:
  • Упоритост при справяне с предизвикателства;
  • Точност и прецизност;
  • Желание и умение да работи в екип;
  • Позитивност;
  • Желание да подобри света;
  • Интерес към „зелени“ решения.

Предложението

 • Сигурна работа, трудов договор и осигуровки;
 • Възможност за професионално развитие и реализиация;
 • Ваучери за храна;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Администриране на Мултиспорт карти;
 • Работно облекло;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6899214