Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

  1. Извършва изпитване на качеството на входящи суровини , съгласно установените стандарти и технологична документация.
  2. Извършва периодичен контрол за спазване на условията на съхранение на суровините.
  3. Познава и работи с оборудването, включено в обхвата на работното място.

Изисквания

  • Нагласа за дългосрочен ангажимент;
  • Внимание към детайла и отговорност;
  • Висше химическо образование, релевантно към позицията;
  • Комуникативен, с висока работна етика и дисциплина;
  • Предимство – опит на сходна позиция в производствено предприятие от хранително-вкусовата промишленост.

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиография