Задължения и отговорности

 1. Взема проби от суровина и готова продукция и прави лабораторни анализи.
 2. Води необходимата документация.
 3. Отговаря за достоверността на извършените анализи и направените заключения.
 4. Отговаря за правилното използване на различните аналитични методи и уреди, съоръжения и прибори в лабораторията.
 5. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с ръководителите на отдели.
 6. Следи за качеството и параметрите на готовата продукция.

Изисквания

 • Образование: средно специално;
 • Друга квалификация: работа с компютър;
 • Професионален опит е предимство.

Предложението

 • Осигурен служебен транспорт;
 • Социални придобивки – ваучери за храна.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография